Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»

Odznaka «Za zasługi w ochronie porządku publicznego»