Братья-славяне?

Войцех Стела. Ордена и медали Польши / Wojciech Stela. Polskie Ordery i Odznaczenia